Other projects - gadgets, set, illuminations... - porcelain, stoneware, clay, wizualizations (2008 - 17)​

Inne Projekty - gadżety, zestawy, obiekty świetlne... -  porcelana, kamionka, masa garncarska, wizualizacje graficzne, 2008 - 17